Nasza Kancelaria świadczy również usługi prawne on-line za pomocą poczty elektronicznej. W ramach usług on-line udzielane są porady prawne, sporządzane opinie, umowy oraz pisma. W tej formie możliwa jest również stała opieka prawna nad firmami.

Aby uzyskać pomoc prawną on-line należy:

  • Wypełnić formularz kontaktowy oraz załączyć skany niezbędnych dokumentów.
  • Podać swoje dane oraz adres e-mail.
  • Poczekać do 24 h na wiadomość z propozycją ceny za daną usługe.
  • Jeśli cena zostanie przez klienta zaakceptowana należy dokonać przelewu na konto o numerze: 
    82 1090 1304 0000 0001 2205 7693

 

 Usługa zostanie wykonana w czasie do 72 h od momentu zaksięgowania wpłaty na konto bankowe. Termin realizacji usługi może zostać wydłużony w przypadku spraw skomplikowanych i pracochłonnych, o czym klient jest uprzednio informowany. Kancelaria zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania danej usługi oraz do zadawania dodatkowych pytań niezbędnych celem wykonania danej usługi w sposób rzetelny. Wykonane usługi przesyłane są drogą mailową, na adres wskazany przez klienta.

 

google-site-verification: google90ab17ed55ffc22b.html