Kancelaria Adwokacka

adw. Katarzyna Maszarek – Ziółkowska

MENU
  • Kancelaria Adwokackaadw. Katarzyna Maszarek - Ziółkowska
  • ul. Sienkiewicza 16 lok. 25, II piętro99-300 Kutno
  • Email: maszarek@op.pl
  • Tel. 500-173-100
Jesteś tutaj: Strona główna

Kancelaria Adwokacka adw. Katarzyna Maszarek - Ziółkowska

Kancelaria Adwokacka adwokat Katarzyny Maszarek – Ziółkowskiej świadczy wszechstronną pomoc prawną dla osób fizycznych oraz przedsiębiorców.
Pomoc prawna obejmuje między innymi sprawy z zakresu prawa rodzinnego, cywilnego, gospodarczego oraz administracyjnego.  
Każdy Klient jest dla nas tak samo ważny, a jego sprawę traktujemy równie poważnie jak swoje własne.
Każdorazowo przejrzyście omawiamy z Klientem strategię działania oraz rzetelnie informujemy o szansach powodzenia sprawy.

Sporządzanie pism procesowych i umów

Przygotowujemy umowy, opiniujemy umowy, sporządzamy pozwy, apelacje, zażalenia, odwołania, odpowiedzi na pozew.

Reprezentacja przez Sądami, organami państwowymi

Występujemy w imieniu Klienta przed Sądami, organami administracji publicznej, organami ścigania będąc jego przedstawicielem procesowym w postępowaniu karnym, cywilnym, administracyjnym.

Dochodzenie wierzytelności i ochrona dłużnika

Reprezentujemy wierzyciela w egzekwowaniu należnych świadczeń oraz pomagamy dłużnikowi w ochronie jego interesów w postępowaniu egzekucyjnym.

prawo rodzinne

prawo rodzinne

W kwestii prawa rodzinnego, nasza Kancelaria zajmuje się między innymi rozwodami, procesami o ustalenie kontaktów z dzieckiem, alimentami oraz podziałem majątku.

prawo gospodarcze

prawo gospodarcze

W zakresie prawa gospodarczego zajmujemy się między innymi zakładaniem spółek prawa handlowego, przekształcaniem działalności prowadzonych przez osoby fizyczne w spółki prawa handlowego, kompleksową obsługą prawną spółek.

prawo cywilne

prawo cywilne

Zakres naszych usług obejmuje między innymi sporządzanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych, prowadzenie spraw o zadośćuczynienie i dochodzenie odszkodowań, a także sprawy dotyczące nieruchomości, podziału majątku i spadku.

prawo administracyjne

prawo administracyjne

Pomoc prawna w sprawach administracyjnych obejmuje w szczególności odwołania od decyzji, zażalenia na postanowienia administracyjne, skargi do sądu administracyjnego (np. o stwierdzenie nieważności decyzji), wnioski (np. o wznowienie postępowania), skargi kasacyjne.

prawo pracy

prawo pracy

Nasza kancelaria zajmuje się między innymi sprawami o przywrócenie do pracy, o odszkodowanie, o zapłatę wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, o sprostowanie świadectwa pracy. Nasza kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej Urzędu Pracy.

obsługa prawna firm

obsługa prawna firm

W ramach obsługi prawnej firm zapewniamy  iędzy innymi obsługę korporacyjną, tj. sporządzanie dokumentów akt spółek, udział w posiedzeniach organów spółki, sporządzanie protokołów z posiedzeń organów, regulaminów, zarządzeń itp., przygotowywanie i analiza umów, reprezentacja przed sądami oraz organami administracji, windykacja należności, doradztwo dotyczące prawa pracy, opracowanie regulaminów wewnątrzzakładowych.

Jak się przygotować do spotkania i ile kosztuje pomoc adwokata?

Jak się przygotować do spotkania i ile kosztuje pomoc adwokata?

Przed pierwszą wizytą w naszej Kancelarii zadzwoń i umów się na konkretny termin. Na spotkanie należy zabrać ze sobą wszelkie dokumenty związane ze sprawą, nawet te, które mogą wydawać się mało istotne. Warto również zapisać sobie pytania, które chcemy zadać adwokatowi. Podczas rozmowy z adwokatem należy dokładnie przedstawić stan faktyczny, nie należy niczego zatajać, każdy szczegół może mieć duże znaczenie dla całej sprawy. Należy pamiętać, że każdy adwokat jest objęty tajemnicą adwokacką. Pomoc prawna, jakiej możesz oczekiwać od adwokata to jednorazowa porada prawna, przygotowanie pism procesowych, kompleksowa obsługa prawna Twojej firmy lub też poprowadzenie sprawy od etapu, na którym się znajduje do jej zakończenia. Koszt jednorazowej porady prawnej wynosi w naszej Kancelarii 100 zł, ceny za napisanie pism procesowych, poprowadzenie sprawy przed sądem czy też obsługa prawna firmy są uzależnione od przewidywanego nakładu pracy i skomplikowania danej sprawy i są każdorazowo ustalane z Klientem.

Kontakt

ul. Sienkiewicza 16 lok. 25, II piętro
99-300 Kutno
500-173-100 maszarek@op.pl